Προπαρασκευαστικά Μαθήματα για την Παιδική Ακαδημία

Απαραίτητα για εντελώς αρχάρια παιδιά που επιθυμούν να ενταχθούν στην Παιδική Ακαδημία.

Πρόκειται για ταχύρυθμα ιδιαίτερα μαθήματα που προετοιμάζουν τα παιδιά ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις προπονήσεις της Ακαδημίας.

Τόπος Μαθημάτων:

roller floorΤα μαθήματα γίνονται στην έδρα της Σχολής, στην οδό Πασαλίδη 77 στην Καλαμαριά, σε ειδικά διαμορφωμένη πίστα για ρόλερ. 

Η μπάρα ασφαλείας βοηθά τον αρχάριο να αποκτήσει την απαιτούμενη αυτοπεποίθηση στα πρώτα του βήματα.

Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ταιριάζει: